Starköl – en öl med mycket alkohol!

Starköl är en öl som har högre alkoholhalt än vanlig normal öl. Egentligen finns inte starköl i så många länder eftersom det hänger ihop med ländernas skattelagstiftning. I och med att volymprocenten på öl definieras olika i dessa länder innebär det att en öl är en starköl beroende vilken volymprocent den överstiger.

För att förklara närmare: i Finland räknas att det är en starköl när den överstig 4,8 volymprocent. Där under kallas öl för mellanöl, 2,8–4,7 volymprocent och kan köpas i affärerna. Starkölen går bara att köpa i Alkobutikerna eller fås på en restaurang.

Däremot i Sverige är öl en starköl när volymprocenten är över 3,5 volymprocent, och går endast att köpa på våra systembolag. Att kalla öl för starköl i Sverige introducerades år 1955, eftersom man återinförde klass III ölen igen, efter att den hade varit förbjuden. Detta hände efter att nykterhetskommittén kommit fram till att införa lättöl, typ pilsner och svagdricka.

Starkölen var den som exporterades och därför även kallats för exportöl. De öl som kallas för starköl i Sverige räknas som vanlig normal stark öl i andra länder.

För att räknas som starköl i Tyskland ska det vara ett öl som en 16 % stamvörtstyrka eller högre och det ger 5-10 i viktprocent. Där ibland dessa kan man hittar ölmärkena Bockbier, Doppelbock och Eisbock.

Av hela Tysklands försäljning av öl är det bara en procent som är starköl.

I USA har de inte ordet starköl som en benämning men när en öl överstigen 5 volymprocent räknas det som en Malt Liquor i lagstiftningen.

Starköl är inget begrepp som finns i så många länder. Naturligtvis säljs det öl som vi i Sverige kallar för starköl i andra länder. Det är bara det att de länderna kallar den ölen bara för öl, helt enkelt.

Sedan är det alltid tycke och smak om det är gott att dricka öl med mycket alkohol i.